Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Hivatalok, intézmények képes leírás - Pest-megye.tlap.hu
részletek »

Hivatalok, intézmények - Pest-megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: pestmegye.tlap.hu » Hivatalok, intézmények
Keresés
Találatok száma - 7 db
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a központi régió, ezen belül Pest megye független, önálló gazdasági önkormányzata. Kamaránk, mint az ország legnagyobb taglétszámú megyei gazdasági kamarája, Pest megye gazdasági, társadalmi közéletének meghatározó tényezője. Közel ötven szolgáltatásunkkal elsődlegesen tagságunk igényeit kívánjuk kielégíteni, ugyanakkor nyitva állunk a megyében működő más vállalkozások előtt is. Az Európai Uniós csatlakozást követően változatlanul alapvető fontosságúnak tartjuk a vállalkozások piacra jutásának elősegítését, az elérhető pályázati, támogatási lehetőségek bemutatását, valamint minden olyan információ továbbítását, amely tagvállalkozásaink eredményes működését segítheti. Kamaránk képviselőin keresztül szerepet vállal a jogszabályok előkészítésében, a közép és hosszú távú terület- és gazdaságfejlesztési programok kialakításában és megvalósításában. A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hittel vallja és napi tevékenységében kifejezésre juttatja, hogy köztestületünk tagjaival, tagjaiért végzi munkáját...

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szervezetünk 2000. január 1-jével alakult meg, a korábbi megyei tűzoltó-parancsnokság és a megyei polgári védelmi parancsnokság szervezeteinek összevonásával. Mint jogutód, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság örökölte e szervezetek feladatait, a tűzvédelemtől a lakosságvédelemig, de kiegészült számos új elemmel is (új szakhatósági jogkörökkel, veszélyes árus szállítás ellenőrzésével stb.), amelyek jócskán kiszélesítették a korábbi tűzvédelmi és polgári védelmi feladatokat. Első évünket a formálódás és a szervezet alapjainak a megteremtése jelentette, amelyről úgy gondoljuk, hogy sikeresen megoldottunk. Szervezetünk első igazi próbatétele a 2002. augusztus 18. és 25. közötti dunai árvíz védekezési munkálatainak a pest megyei szakaszon történő levezénylése jelentette. Az eredményes védekezést és munkánk elismerését jól jellemezte az a számos köszönőlevél és oklevél, amellyel a szervezetet és annak dolgozóit tüntették ki. Az árvíz kivételes esemény volt, de emellett számos más káresemény felszámolásában vettünk részt (repülőgép baleset, belvizek, erdőtüzek, vegyi balesetek stb. hogy csak néhány eseményt említsünk) vagy működtünk közre...

Pest Megyei Közművelődési Intézet

Pest Megyei Közművelődési Intézet

A Pest Megyei Közművelődési Intézet alapítója és fenntartója a Pest Megyei Közgyűlés. Székhelye a Pest Megyei Önkormányzat, az ódon Vármegyeháza épületében van. A hat fős munkatársi gárda feladata, hogy ellássa a megye településein működő önkormányzatok, művelődési otthonok, közművelődési intézmények, civil szerveződések módszertani szakmai segítését.

Pest Megyei Levéltár

Pest Megyei Levéltár

Galgóczy Károly, Pest Pilis Solt vármegye levéltárának kiváló kutatója írta 1876 ban: 'Pest megye Levéltára nem oly gazdag régi iratokban és okmányokban, mint amilyennek azt a megye jelentékenységénél és központúságánál fogva gondolni lehetne. Régi levéltári kincseitől fölötte az országgal együtt sokszor dúlt viharok alatt különböző úton módon és különböző időben megfosztatott.' Megyénkben a levéltár alakulásának, kifejlődésének legelső nyoma a 17. század közepén található. Kétségtelen, hogy az előző évszázadokban is megőrizték a legfontosabbnak tartott iratokat, jegyzőkönyveket, de azokat általában a főispán vagy az alispán családi irataival együtt kezelték, így megmaradásuk folyamatos és tartós őrzésük a megye érdekében nem volt biztosított. Megyénkben a magán és a megyei levéltár anyagának szétválasztása a korábbi években keletkezett iratok 'előkeresésére' a megyei igazgatás működésének elősegítésére 1657 ből van az első adatunk. A kialakuló, fejlődő archívumot 1682. június 5 én súlyos veszteség érte: a megye székhelyéül, archívumának őrzőhelyéül szolgáló füleki várat az ostrom után felgyújtották, így az itt őrzött iratanyag nagy része elégett. Megmenteni és mindmáig megőrizni csak az 1638 tól kezdődő jegyzőkönyveket és iratokat sikerült...

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága

A Pest megyei múzeumi hálózat fokozatosan jött létre. 1950-ig mindössze három városi múzeumi gyűjtemény működött a megyében (Vácon, Cegléden és Nagykőrösön), létrehozójuk, többnyire tiszteletdíjas tanárok vezetésével, időszakos nyitva tartással. Az 1950-es évek legelejétől azonban - a falvak életmódjának átalakulásával egyidőben - Pest megyében is rohamosan szaporodni kezdtek a falumúzeumok: 1962-ben már 22 muzeális gyűjteményt tartottak számon. Ebben az évben a vidéki múzeumok legnagyobb része az addigi minisztériumi fennhatóság alól átkerült a megyékhez. Ezzel vette kezdetét a 19 megyei múzeumigazgatóság kialakítása. A felgyülemlett tárgymennyiség szakszerű rendszerezéséhez, gondozásához, fenntartásához megfelelő szakemberekre volt szükség. Pest megye székhelye - sajátos helyzetéből adódóan - a fővárosban van, ezért 1962-ben a megyei múzeumigazgatóságot Budapesten hozták létre, mely mindössze két fővel (megyei igazgató és gazdasági vezető) kezdte meg munkálkodását a mai Pest Megyei Önkormányzat (Budapest, Városház u. 7.) épületében. Az első megyei múzeumigazgató DR. MEZŐSI KÁROLY, az ismert Petőfi-kutató volt...

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Pest megye egy sajátos megye Magyarország megyéi között. Ha a térképre rápillant a Tisztelt Olvasó, látja, hogy megyénk a fővárost, Budapestet körbeöleli, így a megye térképének kellős közepén lévő fehér folt már külön közigazgatási egység, Budapest. Továbbá sajátos megye Pest megye, hiszen épp a fentiek miatt nem rendelkezik önálló megyeszékhellyel, a megyei igazgatási szervek jelentős része Budapesten található. Így van ez a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság esetében is, amely központi szerve a Budapest, Teve utca 4-6. szám alatt található. A 187 településsel rendelkező megyének sajátos földrajzi-, népesség-, ipari- és településszervezete van. Az északi régió (Szentendre, Vác, Gödöllő) jobbára az idegenforgalmáról híres, a fővárossal közvetlen határos településeken az agglomerációban (Budaörs, Érd, Monor térsége) az ipari, kereskedelmi tevékenység, míg a megye déli régiójában (Nagykőrös, Cegléd, Nagykáta) a mezőgazdaság dominál. Főkapitányságunk a budapesti székhelyű megyei szervre és 13 helyi rendőrkapitányságra tagozódik. A helyi rendőrkapitányságokon belül rendőrőrsök és körzeti megbízotti irodák teszik teljessé a palettát...

Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A Mikrohitel Program általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és üzleti tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarább a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

Tuti menü