Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Könyvtárak képes leírás - Pest-megye.tlap.hu
részletek »

Könyvtárak - Pest-megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: pestmegye.tlap.hu » Könyvtárak
Keresés
Találatok száma - 12 db
Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár

Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár

A könyvtár állománya több mint 500 ezer kötet könyvet, disszertációt, kéziratot, jegyzetet és mintegy 400 féle kurrens folyóiratot tartalmaz. A könyvtár fő gyűjtőkörébe a Budapesti Corvinus Egyetemen folyó képzés és kutatás szakirodalma tartozik: - a hazai közgazdaságtudományi szakirodalom valamennyi publikált kiadványa, - a külföldi közgazdaságtudományi szakirodalom válogatott dokumentumai, - a társadalom- és természettudományok szakterületéről az oktatás és kutatás igényeihez igazodóan válogatott kiadványok (filozófia, szociológia, politikatudomány, etika, pszichológia és pedagógia) - az egyetemi dokumentumok, oktatói szakmai publikációk és disszertációk összessége, - a kiadói forgalomba nem kerülő ún. 'szürke' irodalom szakterületi dokumentumai. Az 1989 után beszerzett dokumentumok mindegyike visszakereshető a számítógépes katalógusban, a korábbiak számítógépes feldolgozása folyamatos. A gyűjtemény mintegy 120 ezer kötete az olvasótermek szabadpolcain elérhető, többi része raktárból kérhető. Az olvasótermekben a szakkönyvek témacsoportok szerint helyezkednek el.

Cegléd Városi könyvtár

Cegléd Városi könyvtár

Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár, mint a Dél-Pest Megyei kistérség legnagyobb nyilvános könyvtára és kulturális központja fő feladatának tekinti, hogy az állampolgárok számára biztosítsa a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését, a hazai és nemzetközi információhoz és a tudáshoz való szabad hozzáférést, az önművelés, a szabadidő értékes eltöltésének segítését, az élethosszig tartó tanulás támogatását, az olvasáskultúra kialakítását, fejlesztését. Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében: - a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk, és sokoldalúan feltárjuk, amelyről az érdeklődők az Interneten is tájékozódhatnak - a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató - információs szolgáltatásait - kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére, és a tartalomszolgáltatásra - szakmai tanácsadással segítjük a kistérség könyvtárainak munkáját, szervezzük a térségben működő könyvtárak összefogását, és közös szolgáltatások kialakítását - könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk, és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait...

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Könyvtárunk szolgáltatásai: Helyben használat: Mindegyik részlegünkben alapszolgáltatás, ingyenes látógatójegy váltásához kötött. Az olvasók helyben tájékozódhatnak, kereshetnek információt a dokumentumokban. A könyvek és folyóiratok minden részlegünkben rendelkezésre állnak, a videokazettákat, CD-ket, DVD-ket a zenei könyvtárban használhatják. A Szikla adatbázisunk is ingyen, helyben használható. Kölcsönzés: Az olvasójegy megváltása után ingyenes a kölcsönzés, természetesen a szabályzatban rögzített feltételekkel (határidő, darabszám stb.) A zenei részlegben a hangzó-dokumentumok és a filmek kölcsönzéséhez külön beiratkozási díj megfizetése szükséges, ám ezután itt is ingyenes a kölcsönzés. Egyáltalán nem kölcsönözhető a helytörténeti különgyűjtemény, a kézikönyvtár anyaga, valamint a folyóiratok legfrisebb számai. Tájékoztatás: Referensz kérdések megválaszolása a könyvtár alapfeladatai közé tartozik. Sokáig a papíralapú, írott dokumentumok jelentették az információforrásokat. Ezek a források ma is szükségesek és általában az alapforrást jelentik, de ezek mellett egyre jelentősebbek az elektronikus források, melyek gyakran a papíralapú dokumentumok digitalizálásával jönnek létre, de önálló művek, eszközök is lehetnek. A legjelentősebb ezek között az Internet, illetve a rajta keresztül elérhető források...

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Az 1904-ben alapított Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai együttesen biztosítják Budapest területén a közkönyvtári ellátást. A Központi Könyvtár ellátja a nagyvárosi nyilvános közkönyvtár feladatait, országos szakkönyvtárként részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban, I. osztályú tudományos szakkönyvtárként támogatja a kutatómunkát és az oktatást. Korhatárra és érdeklődési körre való tekintet nélkül segíti az önképzést és a szervezett oktatást. Szolgáltatásaiban széleskörűen felhasználja az információtechnológiát. A kerületi tagkönyvtárak a főváros nyilvános közkönyvtári ellátásának alapintézményei. Állományukat a kategóriájukra vonatkozó gyűjtőköri szabályzat alapján fejlesztik. Több kerület tagkönyvtárainak közös irányítás alatt álló - részlegesen önállóan gazdálkodó, szakmai feladatait összehangoltan, részben központosítottan ellátó - szervezeti egysége a régió. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a főváros legnagyobb közművelődési intézményeként - a lakosság több mint 12%-ának közvetlen szolgáltatója, jelentős kulturális értékek őrzője és közvetítője - feladatának és felelősségének tekinti, hogy a kor kihívásaira fejlesztési stratégiájának kidolgozásával, szolgáltatási feladatainak újrafogalmazásával válaszoljon...

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A fővárostól 28 km fekvő Gödöllő fiatal város mind közigazgatási státuszát, mind demográfiai viszonyait tekintve. A mintegy 30 000 lélekszámú település lakosainak nagy része gyermekét nevelő fiatal vagy középkorú polgár. Társadalmának egyik alapvető jellemzője, hogy Gödöllő értelmiségi város. Magyarországon a kis- és középvárosok kategóriáját figyelembe véve itt él a legnagyobb százalékban a diplomás népesség. A várost pezsgő kulturális és művészeti élet jellemzi, országos rendezvényeket kezdeményez, másoknak helyet ad. A könyvtárról alkotott egységes kép kialakításához 1953-ra, a könyvtár alapításának évére kell visszatekinteni. Ötszáz kötettel, negyvenkét négyzetméteren egy könyvtárossal kezdte meg működését. A hatvanas évek közepén a helyi lakosság kulturális életének alakításában egyik legfontosabb tényezővé lett. Ötször került sor a belvárosi lakóépület bővítésére. A működési körülmények fokozatos javítását követte a létszámfejlesztés és a szolgáltatások bővítése is...

Katona Lajos Városi Könyvtár Vác

Katona Lajos Városi Könyvtár Vác

Szeretettel üdvözöljük könyvtárunk honlapján, amely segít Önnek évszázados múltú könyvtárunk történetének megismerésében, bemutatja sokszínű, korszerű szolgáltatásait és segít abban, hogy már otthon előzetes információkhoz jusson. Bízunk benne, hogy honlapunkon sok hasznos információt talál, s megnyílik a virtuális világ is a hasznos linkek segítségével. Könyvtárunk első honlapja 2004 óta segíti szolgáltatásaink igénybevételét. Azóta sokat fejlődött az információs technológia, sokrétűbbé vált a felhasználói érdeklődés. Az új weblapon alkalmazni szeretnénk a digitális információközvetítés modern lehetőségeit, s szeretnénk több segítséget nyújtani látogatóinknak a tájékozódásban. Azt tervezzük, hogy megújuló honlapunkon az eddiginél nagyobb kaput nyitunk a virtuális térre, gazdagodó tartalomszolgáltatással közelebb visszük gyűjteményünk értékeit távoli felhasználókhoz, megmutatva munkatársaink sokrétű tevékenységét is. A 2008. december 30-án indult tesztidőszak alatt szíves türelmüket kérve bízunk abban, hogy személyes látogatóinkat és könyvtárunk távhasználóit egyaránt meggyőzhetjük arról, hogy tudást, élményt, szórakozást kínál a Katona Lajos Városi Könyvtár. Mándli Gyula: könyvtárigazgató.

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi

Központi könyvtár: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2 fiókkönyvtárával biztosítja a lakosság könyvtári ellátását. 1951-ben létesült a település könyvtáraként.1977-től központi ellátást biztosító városi könyvtárként működik. Mai formáját 1986-ban, egy régi épülettömb átalakításával nyerte el. Ez az U alakú földszintes épület, ami kívülről is, belülről is családias jelleget tükröz, kellemes környezetet biztosít a könyvtár működéséhez. mára már egy 35000 lakosú város könyvtári igényeinek kielégítésére szűknek bizonyul a rendelkezésünkre álló tér. A könyvtár 2000-ben, a millennium évében tartott névadó ünnepségen Kölcsey Ferenc nevét vette fel. 1. Sz. Fiókkönyvtár: Dunakeszi első könyvtára 1928-tól fogadta az olvasókat Magyarság Dal és Önképző Egyesület Könyvtára néven. 1951-től a községi könyvtárral együtt biztosította a könyvtári szolgáltatásokat. 1977-től a Városi Könyvtár (majd Kölcsey Ferenc Városi könyvtár) 1. Sz. Fiókkönyvtáraként működik a József Attila Művelődési Központban. Az 1. Sz. Fiókkönyvtár 2008-ban ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját.

Országos Széchényi Könyvtár

Országos Széchényi Könyvtár

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyarország nemzeti könyvtára. Feladatunk a magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökség gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele a kéziratos kódexektől a nyomtatott dokumentumokon keresztül az elektronikus kiadványokig. Talán nem szerénytelenség a részünkről, ha azt mondjuk, hogy az Országos Széchényi Könyvtár a nemzet emlékezete, és mint ilyen minden - Magyarország és az országhatárokon kívül élő - magyar ember közös kincse, s egyszersmind az európai- és világkultúra szerves, azt színesítő, gazdagító része. Az elektronikus hálózaton való megjelenésünktől azt reméljük, hogy szélesebb körben, naprakészen tudjuk bemutatni gyűjteményünket, szolgáltatásainkat, és ezáltal gyarapíthatjuk olvasóink, a szolgáltatásainkat felhasználók számát - egyéni kutatókat, érdeklődőket, könyvtárakat, intézmények képviselőit egyaránt - mind a hálózaton keresztül a képernyők előtt, mind a Budavári Palotában.

Pest Megyei Könyvtár

Pest Megyei Könyvtár

A Pest Megyei Könyvtár épületét az Ybl-díjas Hofer Miklós tervezte, előcsarnokát a híres Barcsay - mozaik díszíti. Az intézmény 1975 óta működik Szentendrén. A könyvtár küldetése kettős: Szentendre város és a szentendrei kistérség települései számára magas színvonalú információ- és dokumentum-ellátást nyújt, a megye könyvtárai számára biztosítja a kulturális alaptörvényben megfogalmazott alapszolgáltatásokat. Az európai trendeknek és a társadalmi közösségi igényeknek megfelelően az intézmény szolgáltató könyvtár. A jól szervezett, több mint 200 ezer darab dokumentumból álló állományát elektronikus katalógusban feltáró intézmény szinte valamennyi szakmai szolgáltatását számítógép segítségével végzi. Interaktív honlapja a használók rendelkezésére áll a nap 24 órájában, internet-termében egyszerre 10-en használhatják a világhálót. A könyvtár állománya színvonalas, gyűjtőköre általános, valamennyi tudományág friss szakirodalma épp úgy megtalálható, mint a legújabb szép- és gyermekirodalom alkotásai. Megjelenési forma tekintetében is a kor követelményeinek megfelelően állandóan bővül a gyűjtemény elektronikus, audiovizuális és digitális dokumentumokkal. Az állomány kiemelt részét képezik a művészeti és a pedagógiai művek, valamint a Pest megyére, Szentendrére vonatkozó helyismereti irodalom...

Hirdetés
Ráday Könyvtár

Ráday Könyvtár

Ráday Könyvtár a Ráday Gyűjtemény legnagyobb részintézménye; nyilvános könyvtár. Állományunk megközelítően 150.000 kötet. Különgyűjtemény: folyóirattár és kézirattár. Gyűjtőkörünk: református, illetve protestáns teológia; a humán tudományok szakirodalma; a határokon túli magyarságra vonatkozó irodalom. A kurrens állományon kívül muzeális értékű könyvritkaságokat is őrzünk - mindenekelőtt a Ráday-család műemlékkönyvtárát, amely megalapozta intézményünket. Szolgáltatásaink: kölcsönzés (a védett állományrészek kivételével); olvasóterem; fénymásolás. Könyvtárunkban évente néhány alkalommal - főleg a tavaszi és az őszi hónapokban - könyvbemutatókat, tematikus előadásokat rendezünk. A könyvtárhoz szorosan kapcsolódó Biblia Múzeum is rendszeresen szervez időszaki kiállításokat.

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárát 1828-ban Schordann Zsigmond alapította. Orvoselnökeinek sorába tartozott Semmelweis Ignác is. Gyűjteménye adományokból és hagyatékokból gyarapodott, melyek ma a könyvtár féltve őrzött kincsei. - 1884 -ben költözött az Üllői úti főépületbe, mint a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Tanártestületi Orvoskari könyvtára. - 1945-ben nyitotta meg kapuit a nyilvánosság előtt. - 1951. óta a Budapesti Orvostudományi Egyetem Központi Könytáraként működik, mint az ország legnagyobb orvosi közgyűjteménye. -1968-tól Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára -1982-ben szabadpolcos olvasóteremmel, a hallgatók számára -1992-ben mint új szervezeti egységgel, a Levéltárral bővült. -1994-ben Információs Centrum kialakítására került sor. -2000-től a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára -2009-ben költözött a Mikszáth Kálmán tér 5. alatti épületbe. Jelenleg két szolgáltatási helyszínen, 1940 m2 alapterületen, 260 000 kötetes állománnyal, 300 olvasói férőhellyel, 75 számítógéppel áll a felhasználók rendelkezésére.

Szabó Károly Városi Könyvtár Nagykőrös

Szabó Károly Városi Könyvtár Nagykőrös

Beiratkozás: A beiratkozás mindenkinek ingyenes. Beiratkozáskor az alábbi adatokat kérjük igazolni: - név - édesanya neve - lakcím - személyi igazolvány vagy diákig. száma - munkahely, foglalkozás - telefonszám Az adatok változásáról a szíveskedjen a könyvtárat értesíteni. Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. Olvasójegyét minden alkalommal hozza magával, ellenkező esetben a beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokat nem veheti igénybe! Az olvasójegyet könyvtári tartózkodása idejére a kölcsönző pultnál szíveskedjék leadni. Az olvasójegy másra nem ruházható át, elvesztését be kell jelenteni. A könyvtár visszaélés esetén a károkért nem vállal felelősséget. A kölcsönzési időt meghosszabbítani személyesen, vagy a 351-016-os telefonszámon bejelentve lehet. A meghosszabbítás egy alkalommal, tehát még egy hónapra lehetséges. Kölcsönzés: egyszerre 6 könyvet vagy folyóiratot kölcsönözhetnek olvasóink, a határidő egy hónap, ill egy hét. Hangzó dokumentum, CD-ROM nem kölcsönözhető. Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvek nem kölcsönözhetőek. Könyvtárközi kölcsönzés: Minden beiratkozott olvasó számára ingyenes, a megérkezett dokumentum csak helyben használható...

Tuti menü